Privacyverklaring Buurten

Buurten Beheer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Buurten Beheer B.V.
Burgemeester Reigerstraat 78
3581 KW Utrecht
+3130 7271240
marketing@kombuurten.nl
www.kombuurten.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Bob Gijsberts
marketing@kombuurten.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurten Beheer B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt en internetbrowser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@kombuurten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In welke gevallen verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Tijdens je bezoek aan onze website via verschillende apparaten zoals een computer, smartphone of tablet.
 • Wanneer je jouw gegevens achterlaat op onze website, bijvoorbeeld via een contact- of sollicitatieformulier.
 • Wanneer je via een reservering maakt via ons reserveringssysteem Resengo.
 • Wanneer je ons benadert met vragen of klanten per post, e-mail of telefonisch.
 • Via social mediakanalen (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn), bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt voor vragen, klachten of sollicitaties.
 • Wanneer je jouw gegevens invult of achterlaat bij een van onze vestigingen.
 • Wanneer je deelneemt aan een prijsvraag, marktonderzoek of andere incidentele activiteit waarbij je persoonsgegevens met ons deelt.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurten Beheer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het maken van een reservering
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Buurten Beheer B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Buurten Beheer B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites en social mediakanalen waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Het kunnen aanbieden van op maat gemaakte aanbiedingen.

Sollicitatieformulier, contactformulier en vragenformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een sollicitatieformulier en een contactformulier in te vullen, en om vragen te stellen via een vragenformulier en sollicitatieformulier. Hierbij word je gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij je vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over onze restaurants, waaronder speciale aanbiedingen, aankondigingen van evenementen en activiteiten, vacatures en informatieve artikelen rondom onze branche. Je kan je hiervoor aanmelden via de website. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kan afmelden.

Ander contact
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

 • post;
 • e-mail;
 • social media;

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Buurten Beheer B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Marketinggegevens bewaren wij ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden. Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zullen wij voor de duur van maximaal zeven jaar bewaren en daarna verwijderen.
 • Sollicitatiegegevens verwijderen wij uiterlijk zes maanden na de sollicitatieprocedure tenzij anders schriftelijk is afgesproken met de sollicitant.
 • Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons twee jaar bewaard.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Buurten Beheer B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buurten Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Buurten Beheer B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Remarketing, bekeken informatie op onze websites en het opnieuw aanbieden via andere websites en advertentiecontent;
 • Reviewpartner voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product;
 • Reserveringstool Resengo, voor het maken van een reservering;
 • Brevo, voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • Meta, voor het aanbieden van advertentiecontent via Meta platformen.
 • Microsoft Clarity voor het analyseren en verbeteren van de gebruikerservaring op de website.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buurten Beheer B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Buurten Beheer B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting het artikel op de websit Veiliginternetten.nl

Derden
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven. We gebruiken tevens een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat we onder andere de bezoekers aan de website van Buurten Beheer B.V. gerichte advertenties op Facebook en Instagram kunnen tonen en resultaten kunnen meten.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder laten wij de IP-adressen anonimiseren. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurten Beheer B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marketing@kombuurten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit persoonsgegevens
Buurten Beheer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buurten Beheer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marketing@kombuurten.nl.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.